Càtedra de Bioètica Fundació Grífols


Curs al COMB: La iatrogènia i l’ètica

9 i 10 de juliol, 2018

Llegiu més
9 i 10 de juliol, 2018

Col·legi de Metges de Barcelona.  Curs gratuït.

 

El progrés mèdic i sanitari ha incrementat espectacularment les possibilitats d'intervenció clínica i sanitària i també els beneficis per a la salut que se'n deriven. Malauradament però, també s'han incrementat els efectes adversos que no sempre tenen a veure amb errors o negligències dels professionals, sinó que sovint són conseqüència de causes més distants i latents, entre les quals podem destacar una certa banalització de la medicina i de la sanitat que de forma aparentment paradoxal conviu amb unes expectatives exagerades de les possibilitats de la medicina i la sanitat.

 

Curs de 8h adreçat a metges i professionals sanitaris interessats en la prevenció dels efectes adversos de les seves pròpies intervencions.

 

De 16 a 20h.
Centre d'Estudis Col·legials (Col·legi de Metges)
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona

 

 

Més informació

Informació de registre

Imatges


Ezekiel Emanuel (video)

Conferència d'Ezekiel Emanuel
13/06/2018

Conferència d'Ezekiel Emanuel

13/06/2018

L'oncòleg i catedràtic d'Ètica Mèdica i Política Sanitària a la Universitat de Pennsilvània va impartir una conferència en el marc del XI Cicle Josep Egozcue. (vídeo en anglès).
La influència de la publicitat en salut

La influència de la publicitat en salut

La Fundació promou el debat ètic en un context de transformació dels processos de comunicació. 

La transformació del món de la comunicació experimentada a les dues darreres dècades, que afecta a les fonts informatives, formats, canals de difusió, dispositius d'accés o actors que intervenen en el procés comunicatiu, obliga a revisar l'adaptació de la publicitat i la seva incidència en la salut, no únicament des de la perspectiva de salut i medicina (fàrmacs, centres i serveis assistencials, teràpies de diversa índole, campanyes institucionals de promoció de la salut) sinó també d'aquelles campanyes que poden tenir un impacte en la salut de les persones i que estan relacionades amb l'alimentació o estils de vida. Per abordar tots aquests aspectes i amb l'objectiu d'estimular el diàleg, el passat dia 5 de juny, vam organitzar un seminari conjuntament amb el Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF, en el qual vam reunir a experts i professionals per confrontar i debatre des d'òptiques i perspectives molt diverses la incidència de la publicitat en la salut.

 

El seminari va comptar amb la intervenció inicial de Gema Revuelta, directora del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF, que va repassar els nous escenaris de comunicació i la transformació que ha patit el sector. Per Revuelta, ja no es consumeix únicament de forma passiva, sinó que també ho fem de forma activa. Aquests canvis han potenciat el paper de la prescripció que, pel que fa referència al terreny de la salut, ha de comportar una profunda reflexió ètica.

 

Per la seva banda Jordi Pérez, membre del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut de la UPF, va reflexionar sobre la influència de la publicitat en actituds i comportaments. Pérez va desgranar la construcció del missatge publicitari basat en una intenció persuasiva, que ha d'estar suportada per la credibilitat, l'atracció i en la capacitat dels missatges de connectar amb la seva audiència potencial.

 

Patrici Calvo, professor de bioètica a la Universitat Jaume I de Castelló, va participar en el seminari repassant els processos de transformació digital en què es troben immersos la majoria de sectors d'activitat. Calvo va alertar dels perills que comporta  aquest nou escenari  en temes relacionats amb la salut, que incideixen en col·lectius especialment vulnerables. La irrupció de tècniques basades en Intel·ligència Artificial reporta grans avantatges, però també importants perills com la vulneració de la privacitat o la presa de decisions basades en algoritmes que, pel que fa al màrqueting i la publicitat, poden arribar a provocar greus errors i campanyes molt agressives i fins i tot desafortunades. Per combatre aquesta realitat, Calvo advoca per extremar els elements de control, potenciant mecanismes basats en sistemes de monitorització i compliment de l'ètica en publicitat i amb la creació de codis ètics i la proliferació d'auditories ètiques.

 

La legislació també va ocupar un lloc destacat en la jornada. Núria Amarilla, sòcia directora de Eupharrlaw, va repassar la normativa legal que afecta les actuacions de la publicitat. La lletrada va destacar que existeix legislació suficient per regular les pràctiques publicitàries, si bé és essencial realitzar revisions constants per poder cobrir possibles buits legals derivats dels constants canvis que afecten a la comunicació.

 

L'autoregulació i el control també va ser un aspecte sotmès a debat. Charo Fernández, subdirectora general d'Autocontrol, va explicar l'activitat que desenvolupa aquesta organització. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que sorgeix com a resposta de la indústria davant l'exigència de la societat perquè hi hagi garanties per fomentar la credibilitat i confiança de la publicitat. Aquest organisme, del qual formen part anunciants, agències de publicitat i mitjans de comunicació, té com a objecte garantir el compliment normatiu de la publicitat. Fernández destaca que, "són els propis actors del sector publicitari els primers interessats en el compliment de les normatives". El nombre de consultes d'empreses, agències o mitjans de comunicació creix cada any i el 2018 es preveu arribar a les 5.000 sol·licituds per revisar campanyes, de les quals, un percentatge majoritari correspon a anuncis sanitaris o d'alimentació i salut.

 

Així mateix, Carlos Mateos, coordinador de la plataforma #SaludSinBulos va tractar, a partir de il·lustratius exemples, sobre la facilitat amb què proliferen les anomenades noticies "fake". Un fenomen que resulta especialment perillós quan es refereix a informacions que afecten la salut de les persones, ja que poden generar opinió i comportaments fins i tot nocius per a la salut. Per combatre aquesta realitat, Mateos va explicar les diferents iniciatives que està impulsant des de la plataforma, consistents en el desenvolupament de materials enfocats a promoure la mirada crítica de la informació, a desemmascarar l'origen de notícies falses, a divulgar el coneixement de fonts de màxima credibilitat i, en definitiva, a promoure una cultura informativa de major qualitat.

 

El seminari va finalitzar amb un bloc enfocat a analitzar la influència de la publicitat en la construcció de la imatge. Per a això, Mónika Jiménez, del' Observatori  MediaCorp de la UPF, va explicar el treball de recerca realitzat per aquesta plataforma durant els últims anys, per demostrar empíricament que la publicitat ofereix una imatge distorsionada del cos. Jiménez alerta que la publicitat dirigida a adults també és consumida per menors, que s'impregnen d'estereotips que no reflecteixen la realitat. Segons un estudi realitzat al 2015 per analitzar els 150 anuncis més vistos per nens i nenes a Espanya, en un 72% dels casos estan protagonitzats per persones amb cossos gairebé perfectes. Tots aquests impactes tenen una alta incidència, ja que generen una imatge corporal distorsionada i la recerca d'ideals estètics impossibles. Jiménez va explicar en el seminari que MediaCorp a més de la investigació, promou materials per fomentar la mirada crítica entre nens i nenes a través del disseny de materials i tallers adreçats als més petits per revertir la falsa imatge corporal que sovint ofereix la publicitat.

 

L'última intervenció de la jornada, a càrrec de Begoña Román, professora d'Ètica de la Facultat de Filosofia (UB) i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, va aportar una reflexió filosòfica al tractat en el seminari. Per Román, "En publicitat, no tot s'hi val tot" i cal un compromís ètic per comprometre'ns a "no tot val". La Publicitat relacionada amb la salut no genera autoconfiança, respecte i autoestima, tot i que es ven tot el contrari ".

 


Ètica i recerca

Ètica i recerca

Investigadors de referència debaten sobre el futur de la recerca.

La segona jornada de les XI Conferències Egozcue es va celebrar el 14 de juny i va estar dedicada a l'ètica en recerca. La recerca està enfocada a millorar la salut de la humanitat, i els participants en qualsevol estudi són un mitjà per aconseguir un fi. Si s'utilitza a les persones i no s'aporten beneficis significatius, es pot caure en la seva explotació. Per tot això, s'introdueix l'ètica en investigació, que té per objecte minimitzar l'explotació de les persones.

 

Per Ezekiel Emanuel, catedràtic d'Ètica Mèdica de la Universitat de Pennsilvània, l'ètica en recerca ha de guanyar molt més gran protagonisme, ja que actualment està limitada i ha de ser més rigorosa. Els comitès ètics compten amb moltes pautes per analitzar si les investigacions són ètiques: Nuremberg Code, Declaració Hèlsinki, Informe Belmont, CIOs, Common Rule, però aquests tractats entren en contradiccions i van ser creats per a solucionar situacions puntuals, però no tenen perspectiva general.

 

L'equip de Ezekiel Emanuel ha treballat en els últims anys en el desenvolupament d'una sèrie de principis ètics que haurien de ser considerats abans de posar en marxa qualsevol procés d'investigació: els estudis han d'aportar valor a la societat; els seus resultats han de tenir un valor científic rellevant; és imprescindible una selecció justa dels subjectes que participin en l'estudi; la ràtio risc-benefici ha de decantar clarament pels beneficis; és imprescindible comptar amb el consentiment informat dels pacients i s'ha de respectar a les persones que hi participen. Per Emanuel, si no s'aproven la totalitat d'aquests principis, la investigació no hauria de dur-se a terme.

 

El principi més important és el que es refereix al risc-benefici de la investigació. Per l'oncòleg és imprescindible no basar l'anàlisi de riscos de qualsevol estudi en la intuïció, ja que ha d'estar subjecte a una avaluació sistemàtica. Per això, proposa un càlcul detallat d'anàlisi de dades, dels quals es puguin extreure conclusions del risc-benefici de qualsevol projecte d'investigació. Per analitzar aquestes variables s'han marcat unes pautes que conclouen que una investigació de riscos mínims és aquella en que la dificultat o perjudici que pot significar per a les persones no és més gran que el que es poden trobar en l'activitat diària. La vida quotidiana està subjecta a riscos (accidents domèstics, de circulació, lesions en pràctiques esportives). A partir d'aquesta anàlisi estadística s'ha de determinar el percentatge de risc quotidià existent en l'entorn concret, i comparar-lo amb els riscos objectius d'una investigació. Si el risc que comporta és igual o per sota del risc mínim quotidià de l'entorn en què es realitzarà l'estudi, la investigació es pot dur a terme, en cas contrari, s'hauria de descartar.

 

Investigació biomèdica al nostre país

 

Com a tancament de les jornades, reconeguts investigadors com Manel Esteller (investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge), Bonaventura Clotet (director de l'IrsiCaixa), Mercè Boada (directora mèdica de la Fundació Ace) o Joan MV Pons (coordinador científic de la agència de qualitat i avaluació sanitària Aquas, van participar en una taula rodona per analitzar l'estat de la recerca al nostre país. Els experts van coincidir a destacar la importància de la investigació com a generadora de coneixement, riquesa i salut. En general, la situació és positiva ja que hi ha molt de talent investigador que és reconegut a tot el món. Tot d'això, els investigadors assenyalen la importància que les administracions públiques apostin per la investigació i no redueixin el seu pressupost en situacions de crisi com la viscuda en els últims anys. També reclamen que se segueixi apostant per projectes com ICREA, destinat a atreure talent d'arreu del món, però que en els últims anys ha vist reduït el seu pressupost.

 

Els participants a la taula rodona consideren que és necessari fomentar la cultura investigadora, que ha de començar per ensenyar a les escoles els beneficis que aporta al territori on es desenvolupa. També ha d'incentivar el fundraising entre persones i empreses, com a fórmula per al finançament de projectes, explicant els beneficis econòmics que poden derivar-se de la investigació. Aquestes pràctiques són molt habituals en alguns països, però no tenen tradició en el nostre entorn. Finalment, els investigadors van apuntar la conveniència de relativitzar l'afany per la publicació d'estudis, ja que en els últims anys molts d'ells han hagut de ser retirats per no complir amb els requisits d'un treball científic. És convenient trobar altres fórmules per premiar la feina de metges i científics i que el reconeixement no es trobi únicament subjecte al nombre de publicacions en revistes de prestigi i les mencions que genera un estudi.


 


Guanyadors dels BIYSC Awards 2017

Guanyadors dels BIYSC Awards 2017

Víctor Torrecillas i David Belda guanyen el premi de la Fundació Victor Grífols i Lucas i la Fundació Catalunya la Pedrera.

Els estudiants de batxillerat Víctor Torrecillas i David Belda han estat els guanyadors del BIYSC Awards 2017, un premi atorgat per la Fundació Victor Grífols i Lucas i la Fundació Catalunya la Pedrera, que reconeix projectes d'investigació presentats al Barcelona Internacional Youth Science Challenge (BIYSC) de 2017. Aquest programa internacional busca potenciar l'interès per la ciència i l'excel·lència educativa entre els joves de 16 a 18 anys de tot el món. Els guanyadors han obtingut una beca per participar al London International Youth Science Forum (LIYSF), una trobada científica dirigida a estudiants procedents de diferents països, que tindrà lloc aquest estiu a Londres.

 

Víctor Torrecillas estudia segon de batxillerat al Centre d'Estudis Montseny-Poblenou de Barcelona. Torrecillas va presentar al BIYSC 2017, un treball de bioinformàtica titulat "Mutating LAE5 through bioinformatics tools to obtain a source for high-yield geraniol production". Per la seva banda, David Belda estudiant del Kings College d'Alacant va presentar un  projecte sobre biomedicina i ètica amb el títol "Is animal immunostaining efficient and ethical"


Agenda d'altres institucions