1.    Àmbit d'aplicació

 

La Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas (la "Fundació") es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web, la pàgina principal de la qual està ubicada a www.fundaciogrifols.org (la "Web"). Els continguts de la Web són titularitat o són operats, llicenciats o controlats per la Fundació. 
 
L'usuari pot navegar i utilitzar la Web sense haver de donar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals la Fundació tindrà accés són aquelles que l'usuari proporcioni de manera voluntària a través dels formularis habilitats a aquest efecte o quan contacti amb la Fundació a través de correu electrònic o de qualsevol altre mitjà previst a la Web. En el cas que es recullin dades personals a través de les cookies, l'usuari en serà degudament informat en l'apartat de la Política de Cookies així com, si s'escau, per les vies establertes per la legislació vigent. 
 
Aquest document presenta la política de la Fundació pel que fa al tractament de les dades personals recollides a través de la Web. La utilització de la Web implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en aquest document de Política de Privadesa, així com que les seves dades personals seran tractades d'acord amb les condicions que aquí s'estableixen. Si us plau, tingui present que, malgrat que pugui haver enllaços a altres pàgines web en aquesta Web, aquest document de Política de Privadesa afecta només a la Web i no a les pàgines web d'altres companyies, organitzacions o de tercers a les quals la Web està redirigida. La Fundació no controla ni aprova el contingut de les pàgines web de tercers, ni  tampoc accepta cap responsabilitat quant al contingut o les polítiques de privadesa d'aquests pàgines web.

 


2.     Responsable del tractament

 

De conformitat amb la normativa vigent, l'informem que les dades personals recollides a través d'aquesta Web formaran part d'un fitxer, el responsable del qual és la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas, fundació catalana domiciliada al carrer Jesús i Maria, 6, 08022 Barcelona (Espanya).
 

3.     Finalitats

 

Les dades personals que l'usuari dóna al registrar-se a la Web seran utilitzades per la Fundació amb la finalitat de permetre, gestionar i controlar (i) l'accés i la descàrrega de publicacions de bioètica de la Fundació i (ii) la inscripció a les activitats organitzades per la Fundació.
 
Si l'usuari contacta amb la Fundació per correu electrònic o a través de la Web, les seves dades personals es faran servir per respondre les sol·licituds d'informació i consultes que hagi fet. 
 
Si l'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre els butlletins informatius, la Fundació li enviarà per correu electrònic informació sobre les activitats organitzades o controlades d'alguna manera per la Fundació en matèria de bioètica.
 
Qualsevol altra finalitat serà comunicada a l'usuari abans de procedir al tractament de les seves dades. 

4.     Cessió a tercers

 

La Fundació no cedirà les dades personals de l'usuari a tercers, a menys que (i) ho permetin els termes i les condicions de la Política de Privadesa, (ii) l'usuari doni el seu consentiment, si s'escau, o (iii) sigui necessari per al compliment de les obligacions legals de la Fundació.
 
En qualsevol cas, les dades de l'usuari seran tractades sempre amb total confidencialitat i d'acord amb les mesures de seguretat aplicables.

5.     Mesures de seguretat

 

La Fundació informa l'usuari que ha adoptat i seguirà aplicant les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per tal de mantenir el nivell de seguretat que correspon a les dades personals tractades, i que ha implantat els mecanismes necessaris per tal d'evitar, en la mesura que pugui, els accessos no autoritzats, així com la sostracció, la modificació il·lícita i la pèrdua de dades.


6.     Confidencialitat

 

D'acord amb la normativa vigent, la Fundació es compromet a complir amb l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que l'usuari hagi donat a la Web, així com amb el deure de custodiar-les i emmagatzemar-les de manera confidencial.


7.     Dades de tercers

 

En el cas que l'usuari doni dades personals de tercers, l'usuari haurà de garantir que n'ha obtingut el consentiment previ i que prèviament ha informat aquests tercers de les condicions i finalitats per a les quals la Fundació utilitzarà les seves dades personals. Si la Fundació ho demana, l'usuari haurà d'acreditar que té el consentiment.


8.     Qualitat de les dades

 

Les dades proporcionades per l'usuari han de ser exactes i veraces. En tot cas, l'usuari té l'obligació de comunicar a la Fundació qualsevol modificació de les seves dades per tal que aquesta les tingui actualitzades en tot moment.

 


9.     Drets dels afectats

 

L'usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició al tractament de les seves dades personals en els termes que estableix la legislació vigent, enviant una comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic fundacio.grifols@grifols.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, i indicant-ne el dret que vol exercir. 
 
En qualsevol cas, la Fundació només tractarà les dades dels usuaris durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats previstes. Llevat que la legislació aplicable estableixi el contrari, les dades personals es conservaran degudament bloquejades un cop deixin de ser necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides. 
 
En tot cas, l'usuari pot revocar el seu consentiment per rebre els butlletins informatius a l'àrea del seu perfil d'usuari, així com a través de l'adreça de correu electrònic que apareix en els butlletins. En aquest cas, l'usuari podrà continuar rebent aquells butlletins informatius, l'enviament dels quals hagi estat programat abans que la Fundació fes efectiva la revocació del consentiment. 

 


10.     Actualització

 

Mentre no contravingui la legislació aplicable de protecció de dades, la Fundació pot modificar i actualitzar en qualsevol moment aquest document de Política de Privadesa sense previ avís a l'usuari. L'usuari ha de comprovar el contingut de la Política de Privadesa cada cop que accedeixi a la Web per tal de saber en tot moment la informació  que la Fundació recopila a través de la Web, l'ús que en fa i les circumstàncies sota les quals podria donar-la conèixer a tercers.

 

Maig 2015

 

 


Agenda d'altres institucions