Notícies

'Confesiones de un médico'

l'editorial Triacastela i la Fundació han tornat a col·laborar per editar en castellà un dels llibres referents en medicina i bioètica.

Escrit per Alfred Tauber, Confesiones de un médico, proporciona una introducció personal a la història de la bioètica, a l'evolució del sistema sanitari dels Estats Units i a les principals escoles filosòfiques del segle XX

Tauber, A; Confesiones de un médico. Un ensayo filosófico. Madrid: Triacastela; Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2011.
ISBN: 978-8495840-60-8
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards