Informes

null 02. Un marc de referència ètic entre empresa i centre de recerca

02. Un marc de referència ètic entre empresa i centre de recerca

La Fundació Víctor Grífols i Lucas i el Centre de Regulació Genòmica, conscients que la cooperació entre empreses i centres de recerca és una necessitat, sobretot en el camp de la recerca biotecnològica i biomèdica, han volgut aportar la seva contribució al debat que es planteja quan hi ha la possibilitat de col·laboració entre empresa i centre públic de recerca. El document pretén facilitar les vies per tal d'establir una millor transmissió d'informació i una transferència més àgil de la capacitat d'innovació i tecnologia entre els centres de recerca i les empreses.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards