Interrogants ètics

null 03. La subrogació uterina: anàlisi de la situació actual

03. La subrogació uterina: anàlisi de la situació actual

La majoria de països prohibeixen la subrogació uterina, popularment coneguda com maternitat amb "mares de lloguer". Aquesta prohibició legislativa fa que moltes persones es desplacin a països on està permesa per a poder portar-la a terme. Filòsofs, metges, advocats i psicòlegs exposen la situació actual d'aquesta tècnica de reproducció assistida i analitzen si és raonable reformar la legislació espanyola vigent.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards