Informes

null 06. La interacció públic-privat en sanitat (Public–private interaction in health care) (pub)

06. La interacció públic-privat en sanitat

Ens trobem en un context on la necessitat de racionalitzar els recursos sanitaris i fer més eficient el sistema ha reobert amb força el debat de la interacció públic-privat. Els articles continguts en aquesta publicació volen oferir un punt de partida per abordar la regeneració del sistema sanitari públic des de la complexitat que presenta actualment la nostra societat.


Edició bilingüe

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards