Col·laboracions

null 07. Los niños y la investigación clínica: aspectos éticos

07. Los niños y la investigación clínica: aspectos éticos

Conclusions i resum de l'informe Children and Clinical Research.

Conclusions i resum de l'informe Children and Clinical Research, realitzat pel Nuffield Council on Bioethics. La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha patrocinat l'edició en castellà d'aquest document.
La investigació clínica amb nens planteja un gran nombre d'interrogants ètics. El Nuffield Council on Bioethics ha publicat l'informe Children and clinical research que analitza com poden dur-se a terme assajos clínics de forma èticament aceptable en nens. Aborda aspectes com el paper de les distintes parts implicades, la protecció i participació dels menors i els condicionants que plantegen aquest tipus d'estudis. 
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards