Quaderns de la fundació

null 12. La gestión del cuidado en enfermería

12. La gestión del cuidado en enfermería

Hi ha una dimensió ètica intrínseca a l'acte de tenir cura que enriqueix el discurs ètic sanitari i l'ajuda a situar des de la perspectiva de l'usuari, del pacient i la família que reben l'atenció. La manera com les infermeres tenen cura dels malalts planteja una noció sobre què s'ha de fer i com dur-ho a terme i adquireix una rellevància important si de debò es vol dirigir el model assistencial cap al client, pacient o usuari. En l'organització d'un servei sanitari s'han de considerar els principis bàsics del cuidar professional com a mínim amb la mateixa importància que els principis bàsics del tractament de les malalties.  

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards