Quaderns de la fundació

null 20. Retos éticos de la e-salud

En els darrers anys l'expansió d'Internet ha portat canvis substancials en l'àmbit de la salut que afecten no només a l'accés a la informació, sinó també a les relacions existents entre els usuaris, els professionals mèdics, la indústria i els investigadors. Aquest quadern aprofundeix en aquests aspectes i en els reptes ètics que plantegen. Inclou un document de treball de Gema Revuelta i Cristina Aced, de l'Observatori de Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, l'experiència del portal la infermera virtual presentada per Gisel Fontanet, del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona i les aportacions de diferents experts en la matèria.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards