Quaderns de la fundació

null 24. Maleficencia en los programas de prevención

24. Maleficencia en los programas de prevención

La bioètica és una disciplina en alça al món sanitari, però fins ara bàsicament centrada en la seva aplicació clínica i no tant en la salut pública. Aquest quadern s'endinsa en aquesta àrea amb l'estudi de programes de prevenció, fent incidència en els programes de prevenció secundària de càncer de mama. Iniciatives com aquestes garanteixen un benefici per la comunitat però no sempre ho fan per a l'individu. Diversos experts analitzen la no maleficència i altres principis ètics bàsics que sorgeixen al plantejar aquests programes.  

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards