Quaderns de la fundació

null 30. La ética del cuidado

30. La ética del cuidado

Carol Gilligan, filòsofa, psicòloga i feminista, és reconeguda per ser la impulsora de l'ètica de la cura. Autora de nombroses publicacions i articles, Gilligan defensa l'existència de diferències morals i psicològiques entre dones i homes. Mentre en els homes predomina una conducta regida per les normes i la justícia, en les dones té més importància la cura. L'ètica de la cura és també l'ètica de l'amor i de la responsabilitat individual, una ètica feminista que defuig dels models patriarcals.

 

La seva concepció feminista de l'ètica i la seva particular visió de la societat, ens van impulsar a convidar-la a impartir dues conferències, que ara recollim en aquesta publicació. D'ençà de la publicació del seu llibre In a different voice, traduït al castellà amb el títol La Moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, Gilligan ha esdevingut capdavantera en estudis de gènere. L'any 1996 va ser reconeguda per la revista Time com una de les 25 persones més influents d'Amèrica.

 

Aquest llibre de la Fundació Víctor Grífols i Lucas és una de les úniques publicacions de l'autora en castellà. Constitueix un manual de referència per a totes aquelles persones interessades en l'ètica de la cura. En ell denuncia com el patriarcat silencia la veu de les dones. L'autora ens descobreix el valor de la cura, un valor que al seu entendre, hauria de ser tan important com el de la justícia

 

Gilligan reivindica una transformació social que passa per escoltar la veu de les dones i acabar amb l'estructura patriarcal vigent. L'autora explica que si avui segueix amenaçada l'ètica de la cura és perquè el patriarcat es resisteix a abandonar la seva posició de poder. Per això insisteix en la necessitat d'universalitzar les obligacions del tenir cura. La cura i l'assistència no són assumptes només de dones, sinó interessos humans.

 

Cal que la societat canviï de paradigma o de marc conceptual. De no ser així, assegura, es perdrà una dimensió tant important pel benestar de l'individu i de la societat, com la capacitat d'estimar i de generar confiança entre uns i altres.

 

El seu discurs es complementa amb l'aportació de diversos experts que aprofundeixen en el concepte de la cura i la seva importància dins la societat.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards