Quaderns de la fundació

null 37. Determinantes personales y colectivos de los problemas de salud (pub)

37.Determinantes personales y colectivos de los problemas de salud

La salut depèn de la voluntat d'un mateix, de l'estil de vida, els riscos, les decisions i el comportament personal. Però també, de la naturalesa biològica i l'entorn en el que vivim. Aquesta quadern analitza de qui és la responsabilitat de la salut i quines son les polítiques que se'n deriven.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards