Quaderns de la fundació

null 45. CRISPR… ¿debemos poner límites a la edición genética?

Noves tècniques d'edició genètica com el CRISPR/Cas9 obren un ventall de possibilitats en la salut de les persones. Permeten corregir gens defectuosos per curar malalties i també millorar caràcters de futurs individus o espècies animals o vegetals. Qui ha de determinar els seus usos? Cal posar límits?

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards