Quaderns de la fundació

null 47. Ética y donación de plasma: una mirada global

47. Ética y donación de plasma: una mirada global

Publicació que analitza el model de compensació i el model altruista en la donació de plasma. Aporta reflexions ètiques i presenta els models existents a Catalunya i Estats Units.  Compta amb la participació d'experts de la industria, professionals de bancs de sang, metges, donants i pacients.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards