Quaderns de la fundació

null 53. Nuevos escenarios en salud e investigación clínica

53. Nuevos escenarios en salud e investigación clínica

Cap a on va la sanitat? Què canviarà en la gestió i l'assistència sanitària? Ezekiel J. Emanuel avança les sis tendències que marcaran els sistemes sanitaris els propers 10 anys. La seva visió es complementa amb les aportacions de científics i professionals sanitaris que exposen  els reptes actuals en recerca biomédica.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards