Quaderns de la fundació

null 54. Sexualidad y diversidad funcional

54. Sexualidad y diversidad funcional

Algunes persones amb diversitat funcional tenen necessitats afectives, eròtiques i sexuals que només poden satisfer a través d'un servei especialitzat, per exemple, d'un assistent sexual. Sovint, familia, tutors o institucions els hi neguen aquest recolzament perquè no els hi reconeixen la sexualitat o no estan d'acord, per raons morals o ideològiques, amb aquest tipus de serveis. Aquest quadern debat sobre aquesta qüestió, partint d'un document elaborat por la Fundació Pere Mitjans.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards