Quaderns de la fundació

null 56. La salud pública, el género y la ética

56. La salud pública, el género y la ética

La majoria de les societats humanes segueixen mantenint actituds i comportaments patriarcals que impliquen una major probabilitat de discriminació per gènere, tant pel que fa al dret a la protecció de la salut, com en la pràctica assistencial i al disseny de polítiques sanitàries. Aquest quadern tracta el tema des d'aquests tres àmbits amb la intervenció de filòsofes i sanitaries expertes en gènere i salut.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards