Notícies

Memòria anual 2021

Publicada la memòria anual, un document resum de tota la trajectòria recorreguda al darrer any per promoure la bioètica.

A la memòria trobareu les activitats, els premis i les publicacions del 2021, juntament amb la informació corporativa més rellevant.

 

Memòria

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards