Premis batxillerat

Premiats

null Berta Mateos Vivar de l’Institut Castelló d’Empúries pel treball “Més que humans? El debat ètic al voltant de la neuromillora”.
Berta Mateos Vivar
Aquest treball de recerca pretén abordar quines implicacions socials, ètiques o polítiques pot tenir l'ús de les tecnologies de neuromillora. És a dir, quins arguments justificarien la limitació, regulació, o fins i tot prohibició, de la llibertat de l'individu alhora de potenciar discrecionalment les seves capacitats?
 
Moltes de les tècniques de neuromillora o potenciació de les capacitats cognitives es troben al mercat a l'abast de tothom. Això porta a la necessitat urgent de plantejar un debat social que abordi les qüestions sobre el seu ús, les seves potencialitats, però també els seus riscos, i la necessitat de la seva regulació, ja que poden estar en joc valors fonamentals de la nostra societat com l'autonomia, el mèrit personal, la responsabilitat, la llibertat, la justícia o la igualtat.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards