Premis batxillerat

Premiats

null Carlos Barata de La Salle de Girona per "Edición genética"
Carlos Barata de La Salle de Girona

L'objectiu d'aquest treball, en primer lloc, és definir quines són les actuals capacitats tècniques de l'edició genètica, contrastant tot el seguit de titulars i noticies falses que circulen per la xarxa per oferir una imatge realista d'aquesta ciència. I en segon lloc, analitzar quins són els principals problemes ètics que està generant aquesta tecnologia i les seves solucions, i reflexionar sobre com hauríem de conduir el seu desenvolupament per fer-ne un ús correcte.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards