Notícies

Consentimento por representación

Aquest quadern analitza els casos en què el malalt no té capacitat per decidir sobre una intervenció mèdica.


Coordinat per Mirentxu Corcoy, catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, compta amb la col·laboració d'Emilia Civeira, metgessa intensivista, i Jacobo Dopico, professor de Dret Penal. Es pot descarregar en format pdf o solicitar-ne exemplars impresos a través de la web.

Quadern

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards