Notícies

Discapacitat i reptes ètics

 Més de 30 experts van debatre sobre els reptes ètics que suposa la Convenció de la ONU sobre els drets de persones  amb discapacitat.

Un grup de professionals de l'ètica, el sistema judicial, els serveis assistencials, fundacions tutelars i afectats van debatre el passat 3 de juliol sobre l'impacte de la convenció de les Nacions Unides, tant a nivell jurídic com a nivell asistencial.


 

Amb la convenció es passa a considerar a les persones amb discapacitat com a subjectes titulars de drets i no com a mers objectes de tractament i protecció social. Aquest canvi de paradigma afecta plenament al conjunt del sector que s'ocupa de l'atenció d'aquestes persones i requerirà canvis legislatius importants al sistema espanyol. Les repercussions que tindrà van ser analitzades en tres taules de debat: una jurídica ,una assistencial i una d'experiències d'afectats.


La jornada va ser coordinada per Josep Ramos, psiquiatra i expert en Planificació de Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards