Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Document Informatiu de Compromís (DIC) en les adaptacions dietètiques en la disfàgia.
Núria Oriol Peregrina
A Núria Oriol Peregrina de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Sociosanitari de Vallparadís pel treball: "Document Informatiu de Compromís (DIC) en les adaptacions dietètiques en la disfàgia".
 
En el marc de la relació terapèutica que s'estableix entre el sanitari i la unitat pacient-família, la voluntat del professional per ajudar al pacient a millorar la seva situació pot entrar en conflicte amb els seus valors o preferències. Per una banda hi ha la voluntat del sanitari de fer entendre la idoneïtat de la mesura terapèutica, i per una altra la necessitat que el pacient prengui les decisions el màxim d'autònomes possible. El projecte planteja  els obstacles en la presa de decisions de pacients ingressats en la Unitat de Subaguts d'un Centre Sociosanitari que tenen dificultats en deglució i que precisen d'adaptacions de la dieta.
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards