Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Estudio comparativo de los protocolos de acceso a la interrupción de la gestación en la Unión Europea (ProtoAccess)
Rosana Triviño

A Rosana Triviño Caballero de l'Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pel treball: "Estudio comparativo de los protocolos de acceso a la interrupción de la gestación en la Unión Europea (ProtoAccess)".

 


El propòsit d'aquest projecte és determinar si les condicions d'accés a la interrupció de la gestació (IG) en els països de la Unió Europea responen a les necessitats de les dones afectades i respecten els principis clàssics de la bioètica (autonomia, no maleficència, beneficència i justícia) reinterpretats des del punt de vista de les teories feministes sobre la cura.


El projecte pretén, d'una banda, analitzar comparativament les diferències entre legislacions i pràctiques que es produeixen en els països membres de la Unió Europea, les seves possibles motivacions i la incidència que els requeriments poden tenir en l'accés a la IG. D'altra banda, també vol oferir un protocol-marc orientat a reajustar les condicions d'accés, en els casos que sigui necessari.


 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards