Notícies

Ètica i salut pública

Quaranta professionals de salut pública participaren en la jornada "Maleficència en els programes de prevenció" celebrada el passat 20 d'abril

La Fundació Víctor Grífols i Lucas va organitzar el passat 20 d'abril la jornada "Maleficència en els programes de prevenció", en la que participaren quaranta professionals de salut pública procedents d'institucions i organismes de diverses comunitats autònomes.  

Tal i com va destacar Mateu Huguet, director de l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya, "el camp ètic en la salut pública encara està inexplorat, fet que fa de cursos com aquest tota una novetat". Per això, Huguet va mostrar la seva voluntat de col•laborar amb la Fundació en l'organització d'activitats anuals que tractin aquesta disciplina.
 

En aquesta ocasió el curs es va orientar a tractar els aspectes ètics dels programes de prevenció secundària del càncer de mama mitjançant el cribratge de poblacions de dones aparentment sanes entre 50 i 74 anys a partir de la mamografia biennal. Malgrat que aquesta iniciativa redueix la mortalitat en la població diana, a moltes persones no els reporta un benefici directe i algunes d'elles estan exposades a efectes adversos. Des de la perspectiva ètica, es van analitzar aquests programes i la informació que proporcionen a les persones que hi participen.

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards