Notícies

Premi Ètica i Ciència 2013-2014

El jurat ha fet públic els guardonats d'aquesta edició. Consulta els premiats.

El jurat ha fet públic els guardonats d'aquesta edició. Consulta els premiats.

 

Primer Premi:
Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat pel projecte "Biotecnologia i societat".

El projecte "Biotecnologia i societat" s'emmarca en la matèria "Ciències pel món contemporani" de primer de Batxillerat i inclou un conjunt d'activitats d'aula que es duen a terme des de fa quatre anys. Un dels objectius del present curs, és donar impuls als aspectes ètics relacionats amb la biomedicina i altres especialitats en el camp de les ciències, incorporant la bioètica com a element de funcionament normal del centre dins del conjunt de projectes i activitats que formen part de la programació anual.


Segon Premi:
Escola Solc Nou de Barcelona pel projecte "Cuidem als nostres avis. Projecte d'humanització de la salut".

Aquesta iniciativa va encaminada a afavorir entre els alumnes dels diferents Cicles Formatius del centre una educació professionalitzadora però alhora que potenciï la vessant més humanitzadora, introduint l'ètica en la professió, en les relacions d'equip i en el servei. Aquest objectiu s'aconsegueix a través de diferents Projectes d'Aprenentatge Servei (APS) on la relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei a la comunitat genera una nova realitat que intensifica els efectes de cadascun per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè el que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.


Tercer Premi:
Institut El Cairat d'Esparreguera pel treball "Gust i passió per investigar".

Des de l'any 2004 ve desenvolupant-se a l'Institut El Cairat un projecte que neix de la voluntat d'introduir i fomentar l'esperit investigador juvenil en tots els nivells del centre. Aquesta experiència educativa promou un aprenentatge competencial, basat en el domini de la competència bàsica d'aprendre a aprendre, així com la implementació del treball col•laboratiu com a procediment d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards