Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Ètica per a robots: Algunes consideracions per al disseny de robots socials per a hospitals infantils.
Miquel Domènech Argemí
A l'equip encapçalat per Miquel Domènech Argemí del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona pel treball: "Ètica per a robots: Algunes consideracions per al disseny de robots socials per a hospitals infantils".
 
La investigació té com a objectiu el desenvolupament d'un marc ètic per al disseny i utilització de robots socials en contextos hospitalaris infantils. Aquest objectiu es realitzarà implicant en la recerca als diversos actors implicats en el disseny i utilització de robots socials en contextos hospitalaris. D'aquesta manera es proposa construir un marc ètic que reculli els significats, prioritats, interessos i preocupacions de tots aquells actors concernits. La recerca i desenvolupament d‘aquest marc ètic es treballarà des de la perspectiva de l'ètica de la cura, integrant alhora les reflexions realitzades des dels estudis de ciència i societat sobre les relacions entre humans i màquines, recollides en la noció d'ètica empírica.
 
Recerca publicada a la revisa Cuadernos de Bioética
 
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards