Quaderns de la fundació

null La atención a las necesidades sociales y sanitarias, sumamos o dividimos

59. La atención a las necesidades sociales y sanitarias, ¿sumamos o dividimos?

Aquesta publicació pretén posar sobre la taula la necessitat d'explorar vies d'acostament entre l'atenció sanitària i l'atenció social. El model sanitari i el model social sovint no uneixen els seus esforços per atendre de manera eficient les necessitats de les persones en edat avançada amb problemes sanitaris i socials compartits.

 

És temps de replantejar models que han estat allunyats sense percebre que les necessitats de les persones no són calaixos estancs si no que es requereix coordinació i diàleg entre l'àmbit sanitari i el social si realment apostem per una societat que atengui a la persona en la seva integritat, més encara en la vellesa i el final de vida, y que, a la vegada, ho faci optimitzant els recursos i amb major eficiència del sistema.

 

El quadern es fruit de la col·laboració entre la Fundació Víctor Grífols i Lucas i la Fundació Mémora ,dins del projecte "Ciutats que cuiden", que té com a objectiu prevenir en la mesura del possible la mort de persones en situació de vulnerabilitat i soledat no desitjada.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards