Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null La muerte en soledad desde la perspectiva de supervivientes COVID-19. Un estudio fenomenológico
Equip liderat per Andrea Rodríguez-Prat de la Universitat Internacional de Catalunya

Donada la situació d'emergència sanitària per la COVID-19, moltes persones han mort soles en aïllament. En aquest sentit, l'objectiu d'aquest projecte consisteix a explorar la vivència de supervivents amb COVID-19 davant l'amenaça de morir en situació d'aïllament, analitzant la dimensió ètica d'aquestes experiències.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards