Publicador de continguts

null Problemes jurídics dels biobancs
Asaf Grauer Rodoy

A Asaf Grauer Rodoy del Departament de Dret Penal de la Universitat de València pel treball: Problemes jurídics dels biobancs.

La recent entrada en vigor de la Llei 14/2007 ha suposat el primer reconeixement del fenomen biobancari des del nostre ordenament positiu. Tot i això, la regulació existent dista molt de satisfer tots els dubtes que s'han anat suscitant amb la pràctica.

El projecte becat pretén elaborar un estudi dogmàtic que expliqui de forma satisfactòria la realitat jurídica i els usos dels biobancs a la societat moderna. Per això es proposa analitzar diferents temes que la legislació ha obviat per poder elaborar un cos dogmàtic coherent per l'estatut jurídic dels biobancs.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards