Publicador de continguts

null Marc Antoni Broggi
Marc Antoni Broggi

Metge cirurgià i president del Comitè de Bioètica de Catalunya

Marc Antoni Broggi
Metge cirurgià i president del Comitè de Bioètica de Catalunya

Doctor en Medicina y Cirugía, fue de 1991 a 2008 jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Cataluña

 

En l'àmbit de la bioètica, ha estat membre de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona. Actualment presideix el Comité de Bioètica de Catalunya.

 

Autor de diversos articles, ponències i conferències sobre bioètica, s'ha especialitzat en els temes referents a la relació clínica, informació clínica, consentiment informat i voluntats anticipades.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards