Publicador de continguts

null Mesures de restricció física
Salvador Quintana

Salvador Quintana, Roser Font, Imma Sandalinas i Margarida Mañas del Comitè d'Ètica Assistencial, Hospital Mútua de Terrassa, pel projecte: Elaboració i instauració de la Guia per al correcte ús de les Ordres de No Reanimació en un centre d'aguts i la seva posterior avaluació.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards