Publicador de continguts

null La no vacunació com a punt de trobada: analitzant discursos per construir ponts (beca)
Maite Cruz Piqueras

 

A l'equip encapçalat per Maite Cruz Piqueras de l'Escola Andalusa de Salut Pública pel treball "La no vacunación como punto de encuentro: analizando discursos para tender puentes".

 

Aquest treball vol posar en relleu la importància i justificació de la corrent argumental contrària a la vacunació dels infants, que sovint té molta menys visibilitat als mitjans de comunicació que no pas la corrent favorable. Els investigadors volen buscar eixos de diàleg i comprensió entre ambdues postures, des de l'exploració del punt de vista de pares i professionals contraris a la vacunació i d'infants no vacunats. Els objectius últims dels autors són elaborar un document de recomanacions per a institucions i professionals i generar reflexió i debat sobre el tema.

 

Equip investigador: Maite Cruz Piqueras (Escuela Andaluza de Salud Pública), Joaquín Hortal Carmona (Hospital de Alta Resolución de Guadix), Javier Padilla Bernáldez (Hospital Universitario Virgen de Valme) i Ainhoa Rodríguez de Cortázar (Escuela Andaluza de Salud Pública).

 

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards