Publicador de continguts

null Organ Donation in Spanish Emergency Ambulance Services (ODISEAS)
Iván Ortega

A Iván Ortega i David Rodríguez Arias del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pel treball: "Organ Donation in Spanish Emergency Ambulance Services (ODISEAS)".

Els objectius d'aquest projecte són, d'una banda, explorar les opinions de les parts implicades i identificar els problemes ètics plantejats pels protocols de donació a cor parat actius i per la inexistència de programes de Reanimació Cardiopulmonar paral•lels. D'altra banda, fomentar una deliberació ètica d'aquests conflictes on participen les parts implicades. Finalment, proposar un maneig de la parada cardíaca extrahospitalària que faci compatibles els protocols esmentats i els programes futurs de Reanimació Cardiopulmonar. Amb aquest estudi es pretén incidir en el funcionament dels Serveis d'Emergències Mèdiques d'Espanya i en tots aquells que segueixin el model espanyol.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards