Notícies

Participació en document sobre decisions ètiques en emergències sanitàries

Inclou recomanacions a les unitats de cures intensives (UCI)

La Càtedra de Bioètica Fundació Grífols ha participat amb el grup de recerca C3RG i la Càtedra de Cures Pal.liatives de la UVIC-UCC en la redacció d'un document sobre recomanacions a les unitats de cures intensives (UCI) respecte a decisions ètiques difícils en situacions d'emergència, com les actuals amb el COVID-19.

 

El document, des del grup d'ètica de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva (Semicyuc), ha estat consensuat amb 18 societats científiques així com amb altres institucions de bioètica. Tracta entre d'altres aspectes, l'ètica en la presa de decisions, la priorització, el principi de proporcionalitat i la transparencia, i pretén ser una eina d'ajuda als professionals i a les institucions sanitàries del país, en l'actual context de greu tensió del sistema.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards