Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Pluralismo y muerte: Desafíos éticos y actitudes de los profesionales en relación a la diversidad de criterios en la determinación de la muerte
Equip liderat per Gonzalo Díaz Cobacho i Alberto Molina Pérez de la Universitat de Granada

L'objectiu principal d'aquest estudi és obrir una nova línia d'investigació en bioètica sobre el pluralisme de definicions i criteris per la determinació de la mort. Per una banda, es vol explorar la justificació teòrica i els reptes ètics que planteja el pluralisme i, per l'altra, avaluar el possible impacte que tindria en la societat i els professionals, pel que fa a la donació i els trasplantaments d'òrgans.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards