Publicador de continguts

null Portal sobre voluntades anticipadas en el mundo
María Isabel Tamayo Velázquez
A l'equip encapçalat per Maria Isabel Tamayo Velázquez de la Escuela Andaluza de Salud Pública pel treball: Portal sobre voluntades anticipadas en el mundo.

L'objectiu d'aquest projecte és crear una plataforma tecnològica sobre les voluntats anticipades a nivell mundial. Aquest treball es materialitzarà en una aplicació de software basada en una web que permeti la integració de diferents desenvolupaments individuals i l'ús d'eines web 2.0.
 
El portal inclourà informació sobre legislació, formularis de voluntats anticipades, informes sobre la situació de les voluntats anticipades i revisions sistemàtiques realitzades sobre les voluntats anticipades. La plataforma es desenvoluparà en anglès i castellà i es podran incloure textos en diferents idiomes segons la comunitat i el país.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards