Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Salut, democràcia i llibertat. Els dilemes ètico-polítics de la pandèmia.
Jordi Muñoz de la Universitat de Barcelona

Partint de les democràcies avançades, l'objectiu d'aquest projecte és identificar la naturalesa dels dilemes que planteja la pandèmia i analitzar empíricament les preferències de la ciutadania respecte d'aquests dilemes. A partir de quatre dilemes (governança de la pandèmia, llibertat individual, economia i la pandèmia com problema global) es volen plantejar una sèrie d'experiments d'enquestes que permetin identificar quines són les prioritats de la ciutadania en aquest respecte.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards