Notícies

Al 2016, a l'Espai de Reflexió i Acció Ètica (ERAE) de la Fundació Pere Mitjans es va plantejar la qüestió de si era ètic i jurídicament correcte que els professionals oferissin acompanyament a una persona de 50 anys en greu situació de discapacitat que desitjava tenir relacions sexuals, el que feia necessari contractar a un treballador sexual. L'ERAE va analitzar i va concloure en un document que el consentiment del tutor era desitjable, però no necessari.

 

Tot i això, l'amenaça d'un poder judicial poc compromès amb la diversitat i la llibertat humana els va portar a consultar-lo amb diferents professionals del dret, alguns d'ells juristes i fiscals, fet que va augmentar la inseguretat jurídica perquè es van rebre opinions contraposades.

 

Tres anys després va ser possible sotmetre el document, a la discussió dels participants en una jornada organitzada per la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Les aportacions sorgides es publiquen al quadern "Sexualidad y diversidad funcional".

 

Descarrega el pdf o sol·licita un exemplar

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards