Quaderns de la fundació

null Soledad, envejecimiento y final de la vida

55. Soledad, envejecimiento y final de la vida

L'augment de l'esperança de vida i el baix índex de natalitat s'estan traduïnt en un ràpid i progressiu envelliment de la població, que a més a més pateix patologies cròniques i un alt nivel de dependència. És un deure ètic de la nostra societat treballar a favor d'entorns que facilitin un envelliment i un procés de final de la vida de persones soles més acompanyades, amb cures adequades i respectant els seus valors i preferències.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards