Notícies

Hi ha nombroses iniciatives relacionades amb el suport a les persones grans que viuen soles. Instruments basats en algoritmes d'intel·ligència artificial, robòtica social, APP de salut o relacionades amb aspectes socials... Són totes vàlides i responen a les necessitats de les persones? Respecten l'autonomia i la privadesa dels ciutadans a qui es dirigeixen?

 

En aquest quadern abordem les qüestions ètiques que es deriven d'aquests usos de les noves tecnologies amb: Jaime del Barrio, Óscar Belmonte, Antonio Caballer, Carme Torras, Carme Pratdepàdua, Ibán García, Oriol Farrés i Dolors Comas d'Argemir.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards