Publicador de continguts

null Suport a la sexualitat en persones amb diversitat funcional

-
Suport a la sexualitat en persones amb diversitat funcional

Familiars, tutors legals o institucions d'acollida a vegades els neguen aquest dret

+Llegeix més

Blog

Suport a la sexualitat en persones amb diversitat funcional

19 de desembre 2019


El 27 de novembre vam organitzar un seminari en el qual van participar diversos especialistes per debatre sobre la sexualitat en persones amb diversitat funcional. Algunes d'aquestes persones tenen necessitats afectives, eròtiques i sexuals que únicament poden satisfer a través d'un servei d'acompanyament especialitzat. Aquesta situació es confronta sovint amb l'opinió de familiars, tutors legals o de les institucions d'acollida, que a vegades, els neguen la sexualitat o prefereixen defugir el tema ja que no hi estan d'acord per raons morals o polítiques.

No obstant això, una de les principals conclusions de la jornada és que aquesta realitat xoca amb els drets fonamentals dels afectats, que estan emparats per la legislació que protegeix les persones amb diversitat funcional i els atorga els mateixos drets que a les persones sense discapacitat. El debat es va centrar en el document de treball, encara en fase inicial: "El suport eròtic o sexual a persones amb mesures jurídiques de suport", que està sent redactat i coordinat per Joan Canimas, professor de la Universitat de Girona, i que una vegada consensuat i aprovat, serà presentat al Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, com a document de referència per abordar la sexualitat en persones discapacitades.

El seminari va comptar amb el testimoni de diferents persones amb diversitat funcional que varen explicar de forma directa les seves vivències relacionades amb la sexualitat. També es va analitzar la legislació relacionada amb els drets dels discapacitats. En aquest sentit, Silvia Ventura, magistrada especialitzada en discapacitat, va apuntar que, "el marc jurídic en general està en sintonia per donar sortida a les necessitats afectives i sexuals de les persones amb discapacitat, ja que la legislació en els seus diferents articles no posa cap impediment per aquest tipus de pràctiques". No obstant això, la magistrada considera que, "la realitat resulta diferent, ja que la defensa d'aquests drets està poc incorporada a la nostra pràctica". Per altra banda, Ventura va afirmar que, "jurídicament un tutor no pot negar-se a realitzar un acompanyament sexual, ja que l'assistència sexual és un dret personalíssim que se situa al mateix nivell que ajudar a menjar o a vestir-se a la persona que ho necessiti i que es tracta d'una funció explicita en les seves funcions". Remei Soriano, fiscal en cap de la Fiscalia de Terrassa, va corroborar l'opinió de la magistrada afirmant que, "la negació de la sexualitat no es troba en cap Llei ni sentencia, i que el problema real és més bé que parlar de sexualitat en general, i encara més si es tracta de persones amb discapacitat, és un tema tabú".

Tot i l'opinió dels juristes, algunes entitats de suport a discapacitats presents al seminari van expressar la seva preocupació, ja que consideren que si bé la legislació sembla clara, la realitat és que determinades actuacions, sense la conformitat de totes les parts, poden acabar generant conflictes i fins i tot demandes.

 

Les entitats de tutela van estar representades al seminari per Núria Pi, cap de l'àrea Jurídica de la Fundació Suport que va fer referència a alguna de les conclusions extretes de la Convenció Internacional de l'ONU de 2006 per a protegir els drets dels discapacitats. Alguns dels articles sorgits de la Convenció aborden aquesta qüestió, establint que les persones discapacitades tenen dret a la sexualitat, com a qualsevol altra persona i que cal afavorir i acompanyar aquestes relacions proporcionant les eines i mitjans adequats perquè puguin desenvolupar-la de forma positiva. Segons l'experta, "és fonamental l'educació per ajudar a apoderar i afavorir una vida sexual plena. També va apuntar que, "els actors implicats han d'afavorir aquesta realitat a través de l'acompanyament i amb mesures tan bàsiques com que en els centres d'acollida es destinin espais destinats a preservar la intimitat dels residents".


Per la seva banda, Josep Treserras, director de la Fundació catalana tutelar i president de Eraes Dincat va explicar com afronta aquest tema des de la seva fundació. Per Treserras, "cal un canvi de mentalitat social per entendre que les persones amb diversitat funcional tenen els mateixos drets que les altres persones". El seu treball diari consisteix a donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin desenvolupar un projecte de vida, i que la sexualitat i l'afectivitat no es poden deixar al marge. Treserras va repassar algunes actuacions que realitza la seva entitat, en les que s'acompanya a persones que volen tenir relacions de parella, que desitgen ser pares o mares, casos de transsexualitat o relacionats amb diferents orientacions sexuals. Treserras va apuntar que, "la sexualitat és un tema personal i que la funció de tutors, familiars i centres d'acollida hauria de ser la d'escoltar i intentar acompanyar en funció dels desitjos dels afectats". Finalment, el director de Eraes va posar especial èmfasi en la necessitat d'educar i formar, tant a el personal assistencial com a les persones amb diversitat funcional, i va defensar la mediació com a eina per poder tractar aquest tema entre les diferents parts afectades.

Per últim, es va tractar la qüestió de la perspectiva feminista, reflexionant sobre el paper de les persones que es dediquen a la prestació de serveis d'assistència sexual. Leonor Suárez, professora de filosofia del dret de la Universitat d'Oviedo, i Carmen Cruz, tècnica social, van analitzar arguments sobre si aquests serveis podien o no etiquetar-se com a prostitució, o bé ens hauríem de referir a una cosa diferent, en què els components d'afectivitat, sensibilitat cap a la persona i erotisme són molt més que el simple intercanvi genital, i que, per tant, requereixen d'especial formació i adequada gestió per part d'aquests professionals.

 

home_agenda

home_grants_and_awards

home_publications

subscription

Vols rebre la nostra newsletter?
Subscriu-te!