Publicador de continguts

null El concepto de autonomía del DSM 5: rasgos y posibles implicaciones de su modificación
Omar García Zabaleta

A Omar García  Zabaleta de la Universitat del País Basc pel treball: "El concepto de autonomía del DSM 5: rasgos y posibles implicaciones de su modificación".

El present treball té per objectiu abordar la definició dels conceptes de salut i malaltia, d'allò considerat normal i el que es catalogat com a patològic, aspectes que han estat tradicionalment una tasca tan necessària com complicada per la psiquiatria. Des dels orígens de l'activitat mèdica han abundat els intents per esclarir la naturalesa d'ambdós conceptes i la frontera que els separa. De tota manera, encara avui es podria afirmar que cap d'aquests ha resultat del tot convincent.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards