Publicador de continguts

null El derecho a conocer los orígenes biológicos versus el anonimato en la donación de gametos.
Noelia Igareda

A Noelia Igareda de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona pel treball: "El derecho a conocer los orígenes biológicos versus el anonimato en la donación de gametos".


L'objectiu de la investigació és estudiar de quina manera està garantit el dret a conèixer els orígens biològics en el nostre ordenament jurídic, i com es pot protegir aquest dret amb l'anonimat de gàmetes masculins i femenins en el camp de les tècniques de la reproducció assistida. Les tres línies d'investigació es resumeixen en: 

  • l'estudi de l'actual regulació legal dels drets ciutadans europeus en la legislació europea i en la Carta de la UE;
  • analitzar les opinions dels ciutadans sobre el dret a conèixer els propis orígens, en el context de les noves formes de filiació nascudes gràcies a les tècniques de reproducció assistida
  • identificar i analitzar els arguments a favor i en contra de l'anonimat dels donants de gàmetes en la literatura internacional i europea més recent des de la bioètica, el dret i la medicina.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards