Publicador de continguts

null La tríada equipos médicos-familiares-pacientes en estados de intersexualidad. El caso español
Rosa María Medina

A Rosa María Medina i Sandra Fernández de la Facultat de Medicina de la Universidad de Granada pel treball: La tríada equipos médicos-familiares-pacientes en estados de intersexualidad. El caso español.

El projecte es proposa desenvolupar un estudi exploratori sobre la relació equip professional- famílies- pacients en el context de l'Estat Espanyol davant dels casos d'intersexualitat en menors d'edat. Per aconseguir-ho, primer es delimitarà el problema, les tècniques i els professionals que interactuaran amb la triada mencionada. Després s'analitzarà com actua aquesta triada en la relació que estableix el/la pacient amb el seu cos i identitat. Finalment, es valoraran els resultats obtinguts per a una millor comprensió del Consentiment Informat en casos d'intersexualitat.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards