Search

Premi Ètica i Ciència"

La Fundació convoca tres premis per a centres d´ensenyament amb l´objectiu de proporcionar reconeixement i suport a projectes educatius que fomentin la sensibilitat ètica i la reflexió dels alumnes al (...)

Com hem d'afrontar el desenvolupament tecnocientífic i les seves aplicacions? En aquest post oferim un avanç d'un dels textos que inclou el nostre pròxim quadern "Soledad no deseada en la era digital". (...)

Vacunes i globalització

9 de novembre

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards