distruibora_beques_investigacio

La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca sis beques d'investigació sobre bioètica. A les beques, dotades cadascuna amb 6.000 euros, poden presentar-s'hi projectes de recerca que es proposin desenvolupar algun tema relacionat amb la bioètica i la seva aplicació pràctica. 

 

Poden tractar diferents temàtiques de bioètica, tant en la vessant més aplicada al context clínic i de recerca bàsica com d'investigació més teòrica o de reflexió.

 

 

JURAT BASES PREMIATS CANDIDATURA

 

Foment de la recerca

La Fundació impulsa des dels seus inicis diferents iniciatives destinades a promoure la recerca i la divulgació de la bioètica. Una d'aquestes és la concessió de beques i premis. Constitueixen ajudes econòmiques a la recerca tant per a joves investigadors com per a grups de recerca consolidats que necessiten finançament per tirar endavant els seus projectes.

 

Estan obertes a diferents àmbits (sanitari, jurídic, assistencial, filosòfic o docent) que incorporin una vessant ètica en el seu projecte.

Les beques de bioètica van ser de les primeres iniciatives de la Fundació i enguany ja ens trobem en la vint-i-sisena convocatòria. Des de llavors s'han concedit beques a més de 100 projectes.

 

Impuls a trajectòries professionals

Aquestes beques, habitualment atorgades a joves investigadors, professionals de la salut amb ganes d'iniciar-se en la bioètica, han fet possible que alguns dels treballs resultants hagin estat publicat en revistes d'impacte (New England Journal of Medicine, British Medical Journal, Medicina Clínica, etc.), estimulant-los a començar la seva tasca investigadora.

 

Per a molts becats, la dotació econòmica rebuda ha marcat un impuls a la seva carrera professional, i actualment són destacats investigadors, professionals o docents universitaris.

 

Juntament amb les beques i els altres premis de bioètica que convoca anualment la fundació, l'import total destinat al foment de la recerca en tots aquests anys supera els 700.000 euros.


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards