Grifols és una companyia global que des de fa més de 70 anys contribueix a millorar la salut i el benestar de les persones impulsant tractaments terapèutics amb proteïnes plasmàtiques, tecnologia per al diagnòstic clínic i especialitats farmacèutiques d'ús hospitalari.

 

Amb seu central a Barcelona, és una de les companyies líders en la producció de medicaments biològics derivats del plasma i en obtenció de plasma, amb una extensa xarxa de centres de donació als Estats Units. Al camp del diagnòstic és referent mundial en medicina transfusional i compta amb un excel·lent posicionament en immunologia i hemostàsia que li permeten oferir solucions integrals als laboratoris d'anàlisis clíniques, bancs de sang i centres de transfusió.


Agenda d'altres institucions