La Fundació Víctor Grífols i Lucas treballa en diferents canals de comunicació per tal d'aconseguir una major difusió de les iniciatives i publicacions que impulsa en l'àmbit de la bioètica.

 

PREMSA
La Fundació durant el 2016 ha portat a terme una gestió constant i directa amb els mitjans de comunicació per tal d'informar la societat sobre les seves activitats, premis i publicacions.


L'agència de comunicació Q&A dóna suport a la Fundació en la relació amb els mitjans i en el seguiment a premsa. Els impactes publicats es poden consultar a l'Hemeroteca del web. La Fundació compta amb una llicència de Cedro, entitat que gestiona els drets d'autor en llibres, revistes i altres mitjans, que l'autoritza a publicar els impactes mediàtics dels darrers tres mesos.


WEB I NEWSLETTERS
 Al 2016 el web ha tingut una mitjana de 1.600 visites mensuals, una xifra que representa un lleuger descens respecte d'anys anteriors, atribuïble a la diversificació de canals de comunicació. Actualment molts usuaris coneixen les activitats de la Fundació a través de les xarxes socials o newsletters i només visiten el web quan cal inscriure's a activitats o descarregar publicacions. Tot i tenir un menor nombre de visites, s'ha produït un augment d'usuaris registrats.

 

 

 

XARXES SOCIALS

La Fundació Víctor Grífols i Lucas va seguir apostant al llarg del 2016 per la gestió de les xarxes socials, especialment de Twitter  i Facebook. El Twitter, que compta amb 1.500 seguidors, va obtenir un creixement del 50% respecte 2015, essent la mitjana mensual de 42 nous usuaris. Així mateix, al 2016, es va aconseguir una mitjana de 1.344 visites mensuals al perfil de la Fundació i una mitjana de 28.067 impressions dels tuits enviats cada mes.
 


Els seguidors de la Fundació a Twitter es caracteritzen per estar interessats en la política i en esdeveniments d'actualitat, el 88% viu a Espanya i el 60% són dones, mentre el 40% són homes. Pel que fa a Facebook, el 63% dels seguidors són dones i el 34% homes (resta no especificat). Dels 537 seguidors que tenia el perfil de Facebook a l'acabar el 2016, el 80% viu a Espanya i la resta formen part de països com els Estats Units, Argentina, Mèxic o Brasil.

D'altra banda, a l'abril de 2016 la Fundació va obrir un compte a LinkedIn, que a l'acabar l'any comptava amb 106 seguidors.
 
Finalment, aquest any la Fundació ha pujat a YouTube vídeos sobre les dues conferències de lliurament de premis i beques de bioètica a càrrec de James L. Bernat, "Brain Death: Consensus and Controversies" i "Disorders of Conciousness", un vídeo sobre el Premi Ètica i Ciència i un vídeo de la jornada "Crisi i salut mental en infants i joves: causa o conseqüència?". En total la fundació té 48 vídeos al seu canal amb 17.000 visualitzacions realitzades al 2016.


Agenda d'altres institucions