La Fundació Víctor Grífols i Lucas treballa en diferents canals de comunicació per tal d'aconseguir una major difusió de les iniciatives i publicacions que impulsa en l'àmbit de la bioètica.

 

PREMSA
La Fundació durant el 2017 ha portat a terme una gestió constant i directa amb els mitjans de comunicació per tal d'informar la societat sobre les seves activitats, premis i publicacions.

L'agència de comunicació Q&A dóna suport a la fundació en la relació amb els mitjans i en el seguiment a premsa. Els impactes publicats es poden consultar a l'Hemeroteca del web. La fundació compta amb una llicència de Cedro, entitat que gestiona els drets d'autor en llibres, revistes i altres mitjans, que l'autoritza a publicar els impactes mediàtics dels darrers tres mesos.
 
WEB I NEWSLETTERS
Al 2017 el web ha tingut una mitjana de 1.450 visites mensuals, una xifra que representa un lleuger descens respecte d'anys anteriors, atribuïble a la diversificació de canals de comunicació. Actualment molts usuaris coneixen les activitats de la fundació a través de les xarxes socials o newsletters i només visiten el web quan cal inscriure's a activitats o descarregar publicacions. Tot i tenir un menor nombre de visites, s'ha produït un augment d'usuaris registrats.
 
 

 

 

 

XARXES SOCIALS

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha seguit apostant al llarg del 2017 per la gestió de les xarxes socials, especialment de Twitter, Facebook i LinkedIn.

Els seguidors de la fundació a Twitter es caracteritzen per estar interessats en la política i en esdeveniments d'actualitat, el 88% viu a Espanya i hi ha una distribució d'un 50% usuàries dones i 50% usuaris homes.


Pel que fa a Facebook, el 63% dels seguidors són dones i el 35% homes (resta no especificat). Dels 718 seguidors que tenia el perfil de Facebook a l'acabar el 2017, el 80% viu a Espanya i la resta formen part de països com els Estats Units, Argentina, Mèxic o Brasil.

 

A l'abril de 2016 la Fundació va obrir un compte de LinkedIn, que al acabar el 2017 comptava amb 240 seguidors.

 

Finalment, aquest any la fundació ha pujat a YouTube vídeos sobre la conferència de lliurament de premis i beques de bioètica a càrrec de Salvador Macip, "CRISPR...Hem de posar límits a l'edició genètica?", tres vídeos sobre els projectes guanyadors dels Premis i Beques de la fundació i un vídeo de promoció dels premis audiovisuals. En total la fundació té 48 vídeos al seu canal amb 17.000 visualitzacions realitzades al 2017.

 

 


Agenda d'altres institucions