Quaderns de la fundació

49. Publicidad y salud

En les dues últimes dècades el món de la comunicació ha experimentat una radical transformació, que també ha afectat al sector sanitari. No només pel que fa a la publicitat relacionada amb la medicina sinó també en la que té un impacte en la salut i els estils de vida. Aquesta publicació reflexiona sobre els principals dilemes que planteja aquest nou escenari.


48. Prioridades y políticas sanitarias

Els sistemes sanitaris s'enfronten a la necessitat de prioritzar, a l'obligació moral i política de decidir els serveis i els pacients que han de ser atesos preferentment davant el fet inevitable que els recursos son limitats. Aquest quadern tracta com establir aquestes prioritats des de la teoria i la reflexió filosòfica i alhora aporta experiències concretes en la distribució de recursos.


47. Ética y donación de plasma: una mirada global

Publicació que analitza el model de compensació i el model altruista en la donació de plasma. Aporta reflexions ètiques i presenta els models existents a Catalunya i Estats Units.  Compta amb la participació d'experts de la industria, professionals de bancs de sang, metges, donants i pacients.


46. Comités de Ética y consultores clínicos: ¿complemento o alternativa en la ética assistencial?

Publicació que contrasta els dos models de consultoria ètica clínica existents a la vegada que analitza la seva compatibilitat i presenta experiències nacionals i internacionals. Compta amb la col·laboració especial de Joseph J. Fins i Juan Pablo Beca, que narren com s'ha incorporat la figura del consultor de bioètica a Estats Units i Chile. 


45. CRISPR… ¿debemos poner límites a la edición genética?

Noves tècniques d'edició genètica com el CRISPR/Cas9 obren un ventall de possibilitats en la salut de les persones. Permeten corregir gens defectuosos per curar malalties i també millorar caràcters de futurs individus o espècies animals o vegetals. Qui ha de determinar els seus usos? Cal posar límits?


44. Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia?

La Fundació Probitas i la Fundació Víctor Grífols i Lucas van organitzar una jornada per analitzar els efectes de la crisi en la salut mental dels infants i joves.  A l'entorn d'aquesta idea també es va debatre sobre la necessitat d'una xarxa sanitària, social i escolar ben coordinada per fomentar la salut mental entre els infants i joves i poder detectar precoçment situacions de risc. Aquest quadern recull les ponències presentades. 


43. ¿Debemos revisar el concepto de muerte?

Al voltant del concepte de mort hi ha diversos temes no exempts de controvèrsies. Aquesta publicació es centra en les qüestions ètiques, mèdiques i legals de la mort cerebral i de l'estat vegetatiu persistent. Inclou articles de James Bernat, professor de Neurologia i Medicina de la Universitat de Dartmouth, així com d'altres experts de diversos àmbits professionals.


42. Iatrogenia y medicina defensiva (pub)

La iatrogènia, els efectes adversos que la pràctica mèdica provoca, sovint s'associa amb errors i negligències dels professionals. Paradoxalment, una de les causes del seu increment és l'anomenada medicina defensiva, la finalitat de la qual no és el bé del pacient sinó l'autoprotecció vers eventuals reclamacions. Diferents professionals tracten el tema des de les perspectives mèdica, jurídica i filosòfica.


41. Eutanasia y suicidio asistido (pub)

Un dels temes més controvertits de la medicina, el dret i la bioètica és sens dubte la eutanàsia. Autors internacionals expliquen l'experiència de països on està permesa i experts de diferents àmbits contribueixen al debat i a aclarir confusions conceptuals.


40. Ethical aspects of research with children (pub)

La Fundació va organitzar un seminari amb el Nuffield Council on Bioethics per presentar l'informe "Children and clinical research: ethical issues".  A la trobada,  investigadors anglesos i espanyols van contrastar experiències sobre les qüestions ètiques relatives a la implicació dels menors i les seves famílies al procés d'investigació. Aquest quadern inclou les ponències presentades. 


39. La incapacitación, reflexiones sobre la posición de Naciones Unidas

El 13 de desembre de 2006 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquest quadern recull les reflexions d'agents i afectats sobre les implicacions pràctiques que ha tingut el document, que suposa  un canvi de paradigma i alhora requereix canvis en la legislació espanyola vigent. 


38. Ética, salud y dispendio del conocimiento (pub)

La investigació en salut genera grans quantitats de coneixement que, tot i la seva utilitat, amb freqüència no es traslladen a la societat, la pràctica clínica o la gestió sanitària. Aquesta manca de translació de coneixement suposa un malbaratament de recursos. Diversos experts tracten en aquesta publicació els aspectes ètics dels determinants que condicionen l'abast del coneixement. 


37. Determinantes personales y colectivos de los problemas de salud (pub)

La salut depèn de la voluntat d'un mateix, de l'estil de vida, els riscos, les decisions i el comportament personal. Però també, de la naturalesa biològica i l'entorn en el que vivim. Aquesta quadern analitza de qui és la responsabilitat de la salut i quines son les polítiques que se'n deriven.


36. Ética y altruismo (Ethics and altruism) pub

36. Ética y altruismo

Amb la col·laboració de Peter Singer

Posar rostre a les persones necessitades, que siguin properes, el sentiment que el que donem és just, tenir diversitat de procediments i estímuls adequats per donar...són algunes de les raons que ens impulsen a ser altruistes. Aquest quadern ens convida a posar en dubte la norma de l'interès personal per fomentar una cultura de la donació.


35. Treinta años de técnicas de reproducción asistida

El 1984 va tenir lloc a Espanya el primer naixement per fecundació in vitro. Al cap de trenta anys des d'aquest esdeveniment, la Fundació Víctor Grífols i Lucas ha  publicat el present quadern amb la intenció de fer públic un balanç del que ha significat durant aquest període de temps l'aplicació de les tècniques de reproducció assistida.


34. Ética de la comunicación corporativa e institucional en el sector de la salud

Aquesta publicació aborda les consideracions ètiques relacionades amb la informació sanitària que es transmeten les institucions i corporacions en l'àmbit de la salut, a través dels mitjans de comunicació i dels entorns virtuals i xarxes socials; consideracions que de vegades, amb la complexitat i intensitat del dia a dia passen a un segon pla o directament s'obliden. Així mateix, el quadern també estimula la reflexió sobre quina ha de ser la contribució de cadascú en l'objectiu comú d'empoderar a la ciutadania i permetre-li estar més informada en els temes relacionats amb la salut i l'atenció sanitària.


33. Alcance y límites de la solidaridad en tiempos de crisis

Aquesta publicació analitza les dificultats per mantenir el valor de la solidaritat en el context actual de crisi econòmica i financera. El document conté un article de Thomas Pogge, catedràtic de Filosofia i Relacions Internacionals de la Universitat de Yale, que posa de manifest la frivolitat amb la qual es vol justificar l'abandonament de la cooperació per part dels països més rics. El quadern inclou també les aportaciones de representants de diverses associacions del tercer sector. 


32. Ética y salud pública en tiempos de crisis

Les conseqüències de la crisis sobre la salut depenen en gran part de les polítiques adoptades, que no només han de tenir en compte el sector sanitari sinó tots aquells sectors que condicionen i determinen la salut de les persones. Aquest quadern analitza els efectes de la crisis en les poblacions vulnerables i sobre la salut mental i quin paper han de tenir usuaris i professionals per utilitzar correctament els serveis sanitaris.


31. Transparencia en el sistema sanitario público

El context de crisi actual i les seves repercussions al sistema sanitari estan plantejant una reforma de les estructures, organitzacions i serveis existents. En aquest quadern Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes, tracten la transparència, l'avaluació i els sistemes de prevenció de la corrupció. Diversos experts complementen el quadern amb les seves propostes per a la transparència en la gestió sanitària.


30. La ética del cuidado

La impulsora de l'ètica de la cura, Carol Gilligan, va ser la ponent convidada de les VI Conferències Josep Egozcue. Gilligan reivindica una transformació social que passa per escoltar la veu de les dones i acabar amb l'estructura patriarcal vigent. El seu discurs es complementa amb l'aportació de diversos experts que aprofundeixen en el concepte de la cura i la seva importància dins la societat. 


Agenda d'altres institucions